Tietoa hankkeesta


Hankkeen tiivis esittely:


Muutosvoimaa Ylä-Pirkanmaan yrittäjille - hankkeella lisätään Juupajoen, Mänttä-Vilppulan, Ruoveden ja Virtain yritysten nopeaa muutoskyvykkyyttä. Toimenpiteisiin kuuluu mm. seuraavaa:
- järjestämme yrittäjien tarpeisiin pohjautuvia etävalmennuksia/työpajoja
- tapaamme ja opimme toisiltamme opintoretkellä ja työhyvinvointi- & oppimistapahtumissa
- toteutamme yrittäjäkohtaista neuvontaa
- keräämme alueemme yrittäjiä kiinnostavan tiedon ja jaamme sen Yrittäjätori - sivuston kautta
- luomme kumppanuuksia ja yhteistyötä yrittäjien kesken


Hanke on lähtöisin yrittäjien tarpeesta ja se on räätälöity yhteistyössä yrittäjien, yrittäjäyhdistysten, kuntien elinkeinotoimijoiden ja Leader PoKon kanssa. Hankkeen päärahoittaja on Euroopan sosiaalirahasto ja toteutusaika on 3.1.2022 - 30.6.2023.Hankkeesta laajemmin:


Muutosvoimaa Ylä-Pirkanmaan yrittäjille - hanke on vastaus alueen yrittäjiltä tulleeseen kysyntään. Koronapandemian myötä on opittu, että yritysten tulee varautua nopeammin ja tehokkaammin tulevaisuudessa muutoksiin.

Tähän muutosta vaativaan työhön tarvitaan suunniteltua yhteistyötä, joka johtaa konkreettisiin toimiin. Lisäksi tarvitaan ohjausta yms. yritysten toimintakyvyn tehostamiseen niin työvoiman kuin omistajanvaihdosten suhteen. Tärkeää on myös tunnistaa avautuvia mahdollisuuksia ja saada alulle uusia innovaatioita erityisesti vihreää siirtymää hyödyntäen.

Hankealueen muodostavat Juupajoki, Mänttä-Vilppula, Ruovesi ja Virrat. Alueen koko on riittävän suuri, jotta se mahdollistaa laajemman yhteistyön. Toisaalta alue on riittävän pieni, että kontaktointi on mahdollista pitää alueella konkreettisena ja tuloksellisena. Hankkeen pääkohderyhmä ovat yrittäjät ja mukana yhteistyössä ovat tiiviisti kuntien elinkeinotoimijat ja yrittäjäyhdistykset.

Hankkeessa järjestetään yrittäjien tarpeista noussutta työpajatoimintaa/etävalmennuksia, tapahtumia, neuvontaa ja opintomatkoja. Toimenpiteissä syntyneet tuotokset kootaan hankkeessa toteutettavalle Yrittäjä-tori – sivustolle. Sivuston kautta jaetaan myös muuta Ylä-Pirkanmaan yrittäjiä kiinnostavaa tietoutta muutokseen liittyen. Verkkosivustolle tehdään myös ”Yrittäjäkimppa”, jonka avulla luodaan uusia kumppanuuksia alueen yrittäjien välille. Sivusto on avoin ja kaikkien hyödynnettävissä.

Hankkeen kustannuksista 80 % rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia (erityistavoite: Yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden lisääminen). Lopun 20 % rahoitusosuuden kattavat Juupajoen kunta, MW-Kehitys Oy, Ruoveden kunta ja Virtain kaupunki sekä Juupajoen Yrittäjät ry, Mäntän ja Vilppulan Yrittäjät ry, Ruoveden Yrittäjät ry, Virtain Yrittäjät ry ja maaseudun kehittämisyhdistys PoKo ry. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 78 542 € ja toteutusaika on 3.1.2022 – 30.6.2023.

 
./modulo2206/
localhost
yrittaja_www